Fošne

nehobľované dosky ponúkame v 4 m dĺžke

a v rozmeroch

24/25  x   180, 200, 220 mm